Sanayi bölgesindeki sahipsiz dostlarımızı besledik.