Bu sahipsiz yavru köpek, iki parmağı kopmak üzere elimize geçti. Cadde Klinik’te parmakları ampüte edildi. Genel durumu iyi. Ayağının üstüne basabilecek. Şu anda barınakta. Sahiplenmek isteyenlere duyurulur.