Bu kedinin iki ayağı da araba çarpması yüzünden kırıldı. Cadde Klinik’te iki ayağına da platin takıldı. Masrafların bir kısmını kediyi bulan kişi ödeyecek. Diğer kısmını biz tamamlayacağız. Lütfen bizlere destek olun!
Hesap Sahibi: Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği
Ziraat Bankası, Sinop Şubesi
IBAN: TR02 0001 0002 2644 7802 0550 01