Geçtiğimiz hafta sonu üyemiz Aysun ve Mahide Hanım, sanayi bölgesindeki sahipsiz dostlarımızı doyurdular. Uyuz olanlara haplarını yutturdular!
Bize yardım edin, biz de onlara yardım edelim!
Ziraat Bankası, Sinop Şubesi
Hesap Sahibi: Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği
IBAN: TR02 0001 0002 2644 7802 0550 01