Bu kedi geçen hafta kolunda derisi büyük ölçüde yok olmuş bir şekilde elimize geçti. Eğer müdehale yapılmasaydı, kolu ampüte olacaktı. Bunun için Cadde Klinik’te sırtından deri alındı ve ayağına nakil yapıldı. Kedinin durumu şu anda oldukça iyi.
Bize bağış yapmak için çok nedeniniz var. Sokaklarda bu duruma düşmüş ve düşecek bir çok sahipsiz dostumuzun ikinci bir şansa sahip olmasına yardım edebilirsiniz.
Ziraat Bankası, Sinop şubesi
Hesap Sahibi: Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği
IBAN: TR02 0001 0002 2644 7802 0550 01