Bu sokak kedisi bacağı kopmak üzere kliniğe geldi. Bacağı ampüte edildi. Klinik masrafları için lütfen bize yardım edin.

Ziraat Bankası, Sinop Şubesi
Hesap Sahibi: Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği
Hesap No: TR02 0001 0002 2644 7802 0550 01