“Hikayeni Anlat” projemizde iki farklı amacımız bulunmaktadır. Birinci amacımız, projede yer alacak dezavantajlı gönüllülerimizin faaliyetlerinin sonunda iş dünyasının arzu ettiği nitelikleri kazanmaları ve istihdamlarını sağlanmasıdır. İkinci amacımız ise ortaklarımızın hedef kitlesi olan hassas grupların – erken okulu terk eden, öğrenme güçlüğü çeken, iş bulma zorluğu çeken, ekonomik açıdan düşük düzeyde bulunan ailelerden gelen gençler ve çocuklar, zihinsel ve bedensel engelliler, göçmenler ve Romanlar topluluklar – karşılaştığı dışlanma, ırk, dil, din, etnik köken, azınlık olma durumu, fiziksel deformasyon vb durumlardan ötürü toplumun ön yargılı davranması, işsizlik, eğitim eksikliği, kişisel, sosyal ve mesleki açıdan gelişim eksiklikleri, gelişen teknolojiye ayak uyduramamaları, yaşlıların kendini yalnız hissetmeleri, toplumun hassas gruplara karşı duyarsızlaşması sorunlarının çözülmesi için çalışmalar yapılacaktır.

“Hikayeni Anlat” projemiz ile toplumun yukarıda belirtilen kanayan yaralarını bir nebze olsun iyileştirmek, AB değerlerini ortaya çıkarmak, insan hakları, özgürlük ve eşitlik gibi ilkeleri savunmak ve hassas grupların haklarının savunuculuğunu yapmak istiyoruz.

Projemiz 2 faaliyetten meydana gelmektedir: 1. Porto Salvo, Portekiz’de, ve 2. Fumureni, Romanya’da gerçekleşmiştir. 1. faaliyete bir ve 2. faaliyete iki Türk genci katılmışlardır.
1. faaliyetteki gönüllümüz, dezavantajlı çocuk ve gençlerle, göçmenlerle, engellilerle ve yaşlı bakım evindeki yaşlılarla çalışacaktır. Gençlerin ve halkın kültür, sanat, yaygın öğrenme, spor, bilim, araştırma gibi faaliyetlerin yapıldığı Casa Europa adlı bir halk evine gelen dezavantajlı kesim için uygulanan faaliyetlerinde görev alacaktır. Dezavantajlı çocuklar ve gençler ve yaşlı bakım evindeki yaşlılarla resim, müzik, elişleri, dans, tiyatro gibi faaliyetler gerçekleştirecek ve onların sosyal hayatta aktif olmalarını sağlayacaktır. Yardıma muhtaç olan gruplar için yardım kampanyaları düzenleyecek ve ikinci el eşya toplayıp, ihtiyacı olan kişilere dağıtım yapacaktır. Yaz kampları, yıl başı eğlenceleri, spor karşılaşmaları, kültürel faaliyetler, kültürler arası etkinlikler, piknikler, festivaller, eğitim kursları, gençlik değişimleri, çalışma kampları gibi organizasyonların oluşumunda görev alacaktır.
2. faaliyetteki gönüllülerimiz, çocuk, genç ve yetişkin Roman topluluklarla çalışacaktır. Çocuklarla ve yetişkinlerle ayrı faaliyetleri olacak, onların girişimsel ve sosyal becerilere erişmesi için çalışacaktır. Ayrıca toplumun onları içine katması için konferans, seminer ve forum tiyatrolarında görev alacaktır. Bu faaliyette ev sahibi kuruluş, gönüllümüze çocuk oyunları, dış mekan faaliyetleri, sosyal teşebbüs becerileri, tiyatro becerileri alanlarında eğitimler verecektir. Buradaki gönüllümüz dışlanmayla mücadele alanında tecrübe sahibi olacak ve kazandığı bu yeterliliklerini ülkemizdeki göçmenlerle çalışan kurum ve kuruluşlarda uygulayabilecektir. Bu faaliyette ayrıca gönüllümüze kişisel projelerini gerçekleştirmesi için de fırsat verilecek, Roman toplulukların gelişmesi için kendi fikirlerinden oluşan faaliyetler tasarlayıp, uygulayacaktır.

1. Faaliyet:

Ev Sahibi Kuruluş: ProAtlântico – Associação Juvenil

Yer: Porto Salvo, Portekiz

Gönüllümüz:

Uğur Nurlu

 

2. Faaliyet:

Ev Sahibi Kuruluş: Asociatia Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica

Yer: Fumuremi, Romanya

Gönüllülerimiz:

İsmail Akyağ

Şemşule Ertaş