“Hikayeni Anlat” projemizde iki farklı amacımız bulunmaktadır. Birinci amacımız, projede yer alacak dezavantajlı gönüllülerimizin faaliyetlerinin sonunda iş dünyasının arzu ettiği nitelikleri kazanmaları ve istihdamlarını sağlanmasıdır. İkinci amacımız ise ortaklarımızın hedef kitlesi olan hassas grupların – erken okulu terk eden, öğrenme güçlüğü çeken, iş bulma zorluğu çeken, ekonomik açıdan düşük düzeyde bulunan ailelerden gelen gençler ve çocuklar, zihinsel ve bedensel engelliler, göçmenler ve Romanlar topluluklar – karşılaştığı dışlanma, ırk, dil, din, etnik köken, azınlık olma durumu, fiziksel deformasyon vb durumlardan ötürü toplumun ön yargılı davranması, işsizlik, eğitim eksikliği, kişisel, sosyal ve mesleki açıdan gelişim eksiklikleri, gelişen teknolojiye ayak uyduramamaları, yaşlıların kendini yalnız hissetmeleri, toplumun hassas gruplara karşı duyarsızlaşması sorunlarının çözülmesi için çalışmalar yapılacaktır.

“Hikayeni Anlat” projemiz ile toplumun yukarıda belirtilen kanayan yaralarını bir nebze olsun iyileştirmek, AB değerlerini ortaya çıkarmak, insan hakları, özgürlük ve eşitlik gibi ilkeleri savunmak ve hassas grupların haklarının savunuculuğunu yapmak istiyoruz.

Projemiz 2 faaliyetten meydana gelmektedir: 1. Porto Salvo, Portekiz’de, ve 2. Fumureni, Romanya’da gerçekleşmiştir. 1. faaliyete bir ve 2. faaliyete iki Türk genci katılmışlardır.
1. faaliyetteki gönüllümüz, dezavantajlı çocuk ve gençlerle, göçmenlerle, engellilerle ve yaşlı bakım evindeki yaşlılarla çalışacaktır. Gençlerin ve halkın kültür, sanat, yaygın öğrenme, spor, bilim, araştırma gibi faaliyetlerin yapıldığı Casa Europa adlı bir halk evine gelen dezavantajlı kesim için uygulanan faaliyetlerinde görev alacaktır. Dezavantajlı çocuklar ve gençler ve yaşlı bakım evindeki yaşlılarla resim, müzik, elişleri, dans, tiyatro gibi faaliyetler gerçekleştirecek ve onların sosyal hayatta aktif olmalarını sağlayacaktır. Yardıma muhtaç olan gruplar için yardım kampanyaları düzenleyecek ve ikinci el eşya toplayıp, ihtiyacı olan kişilere dağıtım yapacaktır. Yaz kampları, yıl başı eğlenceleri, spor karşılaşmaları, kültürel faaliyetler, kültürler arası etkinlikler, piknikler, festivaller, eğitim kursları, gençlik değişimleri, çalışma kampları gibi organizasyonların oluşumunda görev alacaktır.
2. faaliyetteki gönüllülerimiz, çocuk, genç ve yetişkin Roman topluluklarla çalışacaktır. Çocuklarla ve yetişkinlerle ayrı faaliyetleri olacak, onların girişimsel ve sosyal becerilere erişmesi için çalışacaktır. Ayrıca toplumun onları içine katması için konferans, seminer ve forum tiyatrolarında görev alacaktır. Bu faaliyette ev sahibi kuruluş, gönüllümüze çocuk oyunları, dış mekan faaliyetleri, sosyal teşebbüs becerileri, tiyatro becerileri alanlarında eğitimler verecektir. Buradaki gönüllümüz dışlanmayla mücadele alanında tecrübe sahibi olacak ve kazandığı bu yeterliliklerini ülkemizdeki göçmenlerle çalışan kurum ve kuruluşlarda uygulayabilecektir. Bu faaliyette ayrıca gönüllümüze kişisel projelerini gerçekleştirmesi için de fırsat verilecek, Roman toplulukların gelişmesi için kendi fikirlerinden oluşan faaliyetler tasarlayıp, uygulayacaktır.

1. Faaliyet:

Ev Sahibi Kuruluş: ProAtlântico – Associação Juvenil

Yer: Porto Salvo, Portekiz

Gönüllümüz:

Uğur Nurlu

 

Avrupa Dayanışma Programı projemiz “Hikâyeni Anlat” ile 10 aylığına Porto Salvo, Portekiz’e giden Uğur Nurlu yurda döndü. Portekizli ortağımız, ProAtlântico – Associação Juvenil’in ev sahibi olduğu projede, Uğur, engellilerin otonom yaşayabilmelerine, sosyal ve küçük-motor kas gelişimlerine ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerde yer aldı. Portekizce öğrendi. İngilizcesini geliştirdi. Ev sahibi kuruluşa başka ülkelerden gelen diğer gönüllerle birlikte ortak faaliyetlerde yer aldı. Onların kültürünü öğrendi ve onlara kültürümüzü öğretti. Uğur, bu projede kişisel, sosyal ve mesleki açıdan birçok yeni bilgi ve beceri edindi.

 

 

 

 

2. Faaliyet:

Ev Sahibi Kuruluş: Asociatia Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica

Yer: Fumuremi, Romanya

Gönüllülerimiz:

İsmail Akyağ – Mart 2020 – Ocak 2021

İsmail, Romen ortağımız Asociatia Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica’nın faaliyet alanlarında görev aldı ve Romence öğrendi.
İşte İsmail’in Romanya izlenimleri:
“Romanya’ya 2020 Mart ayında 10 aylık ESC projesi ile gittim. En büyük amacım müzisyen olduğum için farklı bir kültürün müzik kültürünü öğrenmek ve Romen- Türk müziğini harmanlayıp iki kültürü birleştiren bir müzik üretmek, ortaya koymaktı. Orada Roman insanlarla tanışıp Roman grupların kültürünü ve müziklerini öğrendim. Yaşadığımız şehir olan Dragaşani’de üzüm bağları meşhurdu ve üzüm bağlarına doğa yürüyüşleri düzenledik. Her hafta düzenli sportif etkinlikler yaptık ve oradaki yerli halkın da katılmasını sağladık. Yaşadığımız yurdun bahçesinde köpekleri besledik ve onlarla ilgilendik. Dragaşani Technical High School’da sınıfların duvarlarına derslerle ilgili boyamalar ve çizimler yaparak öğrencilerin görsel öğrenimine katkıda bulunduk ve daha canlı renkli sınıflarda ders almalarını sağladık. Yabancı kültürleri tanıdık ve onlara da bizim kültürümüzü tanıttık. Romanya’da geçen 10 ayımızı elimden geldiğince verimli ve dolu dolu geçirdim.

 

Şemşule Ertaş – Eylül 2020 – Mart 2021

Avrupa Dayanışma Programı projemiz “Hikayeni Anlat” ile Romanya’ya giden Şemşule Ertaş memlekete döndü. 6 ay Dragaşani ve Ramnicu Valcea’da kalan Şemşule, Romen ortağımız Asociatia Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica’nın bir çok faaliyetine katıldı. Çocuk ve gençlerle online dersler yaptı. Çevre temizliği faaliyetlerine katıldı. Çevre ile ilgili konferanslara katıldı. Yerel halkı tanıdı. Kültürümüzü tanıttı. Romence öğrendi ve daha çok fazlasını aşağıda Şemşule’nin kaleminden öğrenebilirsiniz. Bir gencimizin daha hayatına bir şeyler kattığımız için mutluyuz. Gençlerimize bu olanakları tanıdığı için Avrupa Komisyonu’na ve Türkiye Ulusal Ajansı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.
İşte Şemşule’nin yazısı:
*Pandemiden ötürü saha çalışmalarımız çok fazla olmadı. Ancak buna rağmen faydalı olabilmek için Dragaşani de online olarak birçok seminer ve sunum çalışmalarımız oldu. Öğrencilerin ve yerel halkın daha bilinçli olmaları adına bazı çalışmalar yaptık. Bunlardan bazıları plastik ve atık yönetimi (uzun ömürlü tekstil poşetler, yeniden kullanılabilir şişeler, yalıtımlı kupalar vb.), çevre temizliği (Dragaşani çevre yolu çöp toplama etkinliği), konferans katılımı (ekolojik eğitim, sosyal içerme ve dayanışma konularında sunumlar),
üçer grup halinde köylere gidip köy halkının sorun ve geçim durumlarını araştırma (treasure hunt project) kültürler arası etkinlik çalışması (yemek, müzik, dans vb.) gibi çalışmalara katıldım.
*Ev sahibi kuruluşa daha önceki tecrübelerimden faydalanarak elimden gelen her türlü yardımda destek olmaya çalıştım. Ayrıca Türkiye’nin zengin mutfağını tanıtma ve yaptığım çeşitli yemeklerden tattırma fırsatını sundum.
*Bu proje bana daha önce deneyimlemediğim birçok şey öğretti. Dünyanın farklı yerlerinden insanlarla tanışmamı ve onlarla arkadaş olmamı sağladı.
Kendi varlığımı yabancı olduğum bir ülkede ve yabancı olduğum diller arasında kendimi ifade edebilme güçlüğü ile hissedebilme dirayetini görme fırsatını verdi. En önemlisi yeni bir dil öğrenmem ve kendimi yetiştirmem konusunda ufkumu genişletti.