“Batı’dan Ezgiler” projemizde Avrupa’ya göndereceğimiz Türk gençlerinin donanımlı, hem kendine hem de çalıştığı ortama faydalı ve üretken birer gönüllü haline gelmeleri için hedefler belirledik. Bunlar:

– Gönüllü desteğini sağlamak: Önceki programlarda bulunmayan ama kendi özverimizle yaptığımız gönüllü desteği faaliyetlerini sistematik bir program dahilinde gerçekleştirmek. Gönüllü desteğindeki ana başlıklar: Kişisel gelişim, kültürler arası hassasiyet, işle ilgili eğitim, dil desteği, aktif vatandaşlık ve AB Değerleri – Toplumu ilgilendiren sorunlar için çalışmak: Toplumsal sorunlarla çalışan ortaklarımızın gönüllü ihtiyacını karşılayarak, onların bu aktivist faaliyetlerine destek olarak, sorunları azaltacağız.

– Dezavantajlı gençleri içermek: Projemizdeki gönüllülerimizin tamamının imkanı kısıtlıdır. Yoksul ailelerden gelen, iş arayan ama bulamayan, şehirden ve moderniteden uzak kesimlerde yaşayan, eğitimsel zorlukları olan, engeli olan ve uzun süreli rahatsızlığı olanlar bizim gönüllülerimiz olacaklardır. Bu gençleri projemize dahil ederek, onların kişisel, sosyal ve mesleki açıdan yeterlilikler kazandırarak, Avrupa’da bir gönüllülük tecrübesi elde etmelerine imkan vereceğiz.

– Projedeki tüm aktörlerle birlikte dayanışma halinde çalışmak: Destek kuruluş olarak, projedeki her bir aktörün üstleneceği görev ve sorumluklar belirledik. Bütün görev ve sorumlulukları birbirleriyle bağlantılı ve ilintili bir şekilde tasarladığımız faaliyet programımıza bağlı kalarak tam bir dayanışma halinde çalışacağız.

– İş dünyasına daha nitelikli çalışanlar sunmak: Faaliyetlerimiz sonlandıktan sonra, gönüllülerimize iş dünyasının reddedemeyeceği nitelikleri kazandıracağız. Ev sahibi kurumlarda edindikleri tecrübeler ve onlara verdiğimiz gönüllü desteği sayesinde, gönüllülerimizin CV’sinde göz kamaştıran özellikleri bulunacak ve güzel iş fırsatları yakalamalarına imkan vermiş olacağız.

– Avrupa Dayanışma Programı’nı tanıtmak: Tüm yayınlarımızda ADP’yi tanıtacağız ve ülkemizde ve ortaklarımızın çevrelerinde yaygın hale getirmeye çalışacağız. Ayrıca dezavantajlı gençlere bir umut ışığı olduğunu ve toplumsal sorunların giderilmesi için uygulandığını da belirteceğiz.

Projemizde 3 faaliyet bulunmaktadır:

  1. Faaliyet: 59 gün süreyle ve 2 gönüllü ile Zagreb, Hırvatistan
  2. Faaliyet: 59 gün süreyle ve 2 gönüllü ile Kocani, Makedonya
  3. Faaliyet: 304 gün süreyle ve 2 gönüllü ile Oerias, Portekiz

Projemizin hem gönüllüler, hem ortaklar, hem de hedef kitleleri üzerinde olumlu etkiler yaratacağını düşünmekteyiz. Projemiz sayesinde gönüllülerimiz kişisel, sosyal ve mesleki alanda bir çok yeterlilik kazanacaklar, hayallerini bile kurmadıkları yeni tecrübeler elde edeceklerdir. Kendine güvenen, girişimci, en az bir yabancı dili konuşabilen, iş tecrübesi olan, Avrupa standartlarını iyi bilen, yeniliklere açık, iş dünyası için gerekli teknolojik ve dijital araçları kullanabilen, yerli ve yabancı ortaklıklar kurabilen ve en önemlisi iş verenler için cazip bir profil oluşturacaklardır. Ortaklarımız için ise hedef kitleleri için çalışan nitelikli bir gönüllü bulunduracaklar, çalışmaları daha çok ses getirecek ve olumlu geri bildirimler alacaklardır. Ortaklarımızın üzerinde çalıştığı hedef kitleler ise projemizden doğrudan fayda sağlayacak ve Türk gönüllülerinin onların yardımına koştuğunu göreceklerdir. Türkiye’nin de bu programın bir parçası olduğunu öğreneceklerdir. AB’nin onları düşündüğünü, onların gelişmesi, ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu projenin kabul gördüğünü bileceklerdir. Kendilerindeki gelişmelerin bu proje sayesinde olduğunun farkına varacaklardır.

1. Faaliyet: Centar za osobni i profesionalni razvoj Syncro – Synergy Croatia, Zagreb, Hırvatistan’da bulunan gönüllüler:

Selin Süzen ve Deniz Turan: 06 Şubat – 5 Nisan 2021

 

Avrupa Dayanışma Programı projemiz “Batı’dan Ezgiler” ile Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e giden Selin Süzen ve Deniz Turan memlekete döndü. 2 ay süren faaliyetlerinde gençler, Hırvat ortağımız, Centar za osobni i profesionalni razvoj Syncro – Synergy Croatia’nın gençlik etkinliklerinde ve atölyelerde yer aldılar, podcast yayınları yaptılar ve sosyal medya yayınları için içerik ürettiler. Farklı ülkelerden gelen diğer gönüllülerle arkadaş oldular. İngilizce dil becerilerini geliştirdiler. Bu faaliyet onların kişisel, sosyal ve mesleki alanlarda bir çok yönlerini geliştirmelerine imkan sağladı.

 

 

 

2. Faaliyet: Zdruzenie na studenti po pravo i mladi pravnici Pavel Satev Kocani, Kocani, Makedonya’da bulunan gönüllüler:

Arzu Kaya ve Sercan Esen: 10 Ocak 2020 – 8 Mart 2020

Gönüllülerimiz, Arzu Kaya ve Sercan Esen, Makedonyalı ortağımız, Zdruzenie na studenti po pravo i mladi pravnici Pavel Satev Kocani’nin gençlik faaliyetlerinde yer aldılar ve engelli vatandaşlar için farkındalık çalışmaları yaptılar. Bu yönde sokaklarda insanlarla röportajlar yaptılar.

 

 

 

 

 

3. Faaliyet: ProAtlântico – Associação Juvenil, Porto Salvo, Portekiz’de bulunan gönüllüler:

Merve Buse Bal: 25 Ocak 2020 – 23 Kasım 2020

 

Avrupa Dayanışma Programı projemiz “Batı’dan Ezgiler” ile Porto Salvo, Portekiz’e giden Merve Buse Bal 10 aylık gönüllü hizmetini tamamladı. Portekizli ortağımız ProAtlântico – Associação Juvenil’de gönüllülük yapan Merve, dezavantajlı çocuklarla yaz kamplarında yer aldı ve eğlenceli faaliyetlerle çocukların gelişimlerine yardımcı oldu. Yaz bittikten sonra engelliler için faaliyetlere katıldı ve onların bilişsel gelişimlerine ve otonom yaşamalarına yardım etti. Ardından okul öncesi çocukların gelişimleri için faaliyetlerde yer aldı. Portekizce öğrendi. ProAtlântico’ya başka ülkelerden gelen gönüllülerle arkadaş oldu. Onların hem dillerini, hem de kültürlerini öğrendi. Türk kültürünü onlara tanıttı.

 

 

 

 

Edip Küçük: 16 Eylül 2020 – 14 Temmuz 2021

 

Avrupa Dayanışma Programı projemiz “Batı’dan Ezgiler” ile 10 aylığına Oerias, Portekiz’e giden Edip Küçük memlekete döndü. Edip, ev sahibi kuruluşu olan ProAtlantico’daki faaliyeti boyunca dezavantajlı çocuklara İngilizce dersleri verdi ve dans etmeyi öğretti. Farklı ülkelerden gelen gönüllülerle birlikte çalıştı. Onların kültürlerini öğrendi. Kendi kültürümüzü de onlara tanıttı. ProAtlantico’nun düzenlemiş olduğu online eğitimlere katıldı. Portekizce kursları aldı. Portekiz’i gezdi. Birçok arkadaş ve unutulmayacak anlar biriktirdi. Edip, bu faaliyeti sayesinde ilerideki iş hayatında gerekli olacak birçok yeterliliklere sahip oldu.